เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามถึงบริการของเรา


FileTech 1999

การออกแบบระบบแสงสว่างถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า หากมีการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มักเป็นการออกแบบเป็นลำดับแรกเสมอก่อนที่จะไปออกแบบระบบไฟฟ้าในส่วนอื่นต่อไป 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟล์เทค (1999) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดย นาย เฉลียว ลาภโสภา รวมเวลากว่า 18 ปีมาแล้วที่ได้ให้บริการด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในการใช้งานให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฏเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งการออกแบบระบบไฟฟ้ของเราเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้อาคารสามารถใช้งานระบบได้ตามวัตถุประสงค์

ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 28/5 หมู่5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 เพื่อดำเนินการ ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอาคาร