บริการของเรา

ติดต่อสอบถามถึงบริการของเรา


ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน

lake-mead-224023

การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานช่วยให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ตามวัตถุประสงค์

Automation System

robot-2791671

ออกแบบและติดตั้งระบบ Automation System

MDB Panel

traffic-signal-controller-panel-2731115

บริการติดตั้งและดูแลรักษาตู้ MDB หรือ Main Distribution Board ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการทำงาน

 

Control Panel

switches-923072

บริการติดตั้งและดูแลแผงควบคุมไฟฟ้า 

CCTV System

Isolated monitoring cameras on blue sky

บริการติดตั้งและดูแลรักษาระบบล้องวงจรปิด CCTV 

 

LAN System

network-cable-ethernet-computer-159304

ออกแบบระบบ LAN สำหรับระบบเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบตามร้านทั่วไป เพื่อความเหมาะสมในการทำงานและความปลอดภัย